رزومه

رزومه
 • ١٣٩٧ - تاکنون
 • راه اندازی شرکت در خصوص فروش محصولات وارداتی از چین و فروش در آمازون
 • ثبت برند اختصاصی برای تولید و عرضه محصولات تولیدی
 • ثبت شرکت دوم در زمینه فعالیت Airbnb
١٣٩٧ - تاکنون
١٣٩۶ - تاکنون
 • ١٣٩۶ - تاکنون

فروشنده حرفه اى آمازون

هلپر و افیلیت فارسی زبان گروه آموزشی

amazing selling machine host در Airbnb

 

 

 • ١٣٩۴ -تاکنون

فروشنده آمازون

١٣٩۴ -تاکنون
١٣٩٢
 • ١٣٩٢

مهاجرت به انگلستان و تأسیس صرافى پیمنت بازار

 • ١٣٩۲ - ١٣٩۱

مدیر اجرائى در مجموعه پرتو

١٣٩۲ - ١٣٩۱
۱۳۹۱ - ۱۳۸۹
 • ۱۳۹۱ - ۱۳۸۹

مدیریت شبکه در مجموعه خانه فردا

 • ١٣٨۹ - ١٣٨۶

تحصیل در رشته کامپیوتر
گذراندن دوره هاى تخصصى SQLserver و C#

١٣٨۹ - ١٣٨۶
١٣٨۶ - ١٣٨۴
 • ١٣٨۶ - ١٣٨۴

کارشناس تأیید کنترل کیفى در مجموعه آى تى پرژین