airbnb چیست و چه مزایایی برای افراد دارد؟

airbnb چیست

airbnb چیست ؟ در سال ۲۰۰۷ دو جوان اهل فرانسیسکو (برایان چسکی و جویی گبیا)، از عهده هزینه اجاره خانه شان بر نمی‌آمدند. برایان و جویی برای پرداخت اجاره دست به اقدام جالبی زدند. آن‌ها خانه شان را به مهمان سرای کوچکی تبدیل کردند، در قسمتی از خانه تشک گذاشتند و با دادن یک صبحانه […]