چه عواملی روی افزایش یا کاهش قیمت ارز تأثیر دارند؟

قیمت ارز یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که برای سنجش سطح سلامت اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و پنجره ه‌ای به پایداری اقتصادی آن کشور است. به همین دلیل، این قیمت مدام تحت نظر و تحلیل است. اگر می‌خواهید پولی به خارج از کشور منتقل کنید یا پولی از خارج از کشور دریافت کنید، […]